Kultura, Rozwój

Jak wyglądają studia muzyczne?

Studia muzyczne to element kształcenia muzyczno-wokalnego dla osób uzdolnionych artystycznie. Polski system edukacji wyodrębnił szkolnictwo muzyczne tworząc z niego niezależny system, skierowany do dzieci i młodzieży, umożliwiający im indywidualne, i przede wszystkim nieodpłatne kształcenie. Odrębność systemu podkreśla sposób jego finansowania. Szkolnictwem muzycznym w naszym kraju opiekuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze specjalnie stworzonymi do tego instytucjami oraz jednostki samorządu terytorialnego. Poszczególne placówki wchodzące w system mogą być również prowadzone przez osoby fizyczne lub stowarzyszenia. Najczęściej oparte o refundacje kosztów.…

Rozwój

USOS APS – zasady rekrutacji na Akademię Pedagogiki Specjalnej

Najstarsza pedagogiczna uczelnia w Polsce to Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Założyła ją w 1922 roku Maria Stefania Grzegorzewska, która została później także patronką uczelni. Po dziś dzień szkoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a metody wykorzystywane do kształcenia wykwalifikowanej kadry sprawdzają się w późniejszej pracy zawodowej. Absolwenci doskonale przygotowani są do pracy w służbie drugiemu człowiekowi, wymagającemu specjalnej opieki i pomocy z powodu swej niepełnosprawności. Uczelnia, oprócz kierunku pedagogika specjalna, ma również inne, które mogą okazać się niezwykle interesujące.…

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close