Kultura, Rozwój

Jak wyglądają studia muzyczne?

Studia muzyczne to element kształcenia muzyczno-wokalnego dla osób uzdolnionych artystycznie. Polski system edukacji wyodrębnił szkolnictwo muzyczne tworząc z niego niezależny system, skierowany do dzieci i młodzieży, umożliwiający im indywidualne, i przede wszystkim nieodpłatne kształcenie. Odrębność systemu podkreśla sposób jego finansowania. Szkolnictwem muzycznym w naszym kraju opiekuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze specjalnie stworzonymi do tego instytucjami oraz jednostki samorządu terytorialnego. Poszczególne placówki wchodzące w system mogą być również prowadzone przez osoby fizyczne lub stowarzyszenia. Najczęściej oparte o refundacje kosztów.

Jak wyglądają studia muzyczne?

System kształcenia muzycznego opiera się na trójstopniowym modelu, w którym znajduje się:

 • szkoła podstawowa – I stopnia,
 • szkoła średnia – II stopnia,
 • szkoła wyższa, dawniej zwana konserwatorium, dzisiaj to akademia muzyczna lub uniwersytet muzyczny.

Szkoły, które prowadzi ministerstwo kultury lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają status szkoły publicznej, prowadzone przez osoby fizyczne czy stowarzyszenia są szkołami niepublicznymi. Część tych ostatnich posiada takie same uprawnienia w obszarze kształcenia jak szkoły publiczne.

Dla kogo studia muzyczne?

Bez względu na to czym się wyróżniają i jak wyglądają studia muzyczne nie są one dla wszystkich dostępne. Pomimo dostępności formalnej pierwszym i podstawowym kryterium dopuszczającym przyszłego studenta jest talent, zwany też predyspozycjami do wykonywania przyszłego zawodu. Aby wziąć udział w wyścigu na uczelnię muzyczną należy ukończyć szkołę średnią i zdać maturę.

Studia muzyczne kierowane są do maturzystów utalentowanych głosowo lub instrumentalnie lub do takich, które wykazują zdolności kompozytorskie. Zdarza się jednak, że przyszły absolwent nie ma sprecyzowanych oczekiwań względem szkoły, wówczas to właśnie ona powinna rozwinąć i udoskonalić jego talent i umiejętności w jednej lub kilku dziedzinach, na tyle jednak wąsko, by jego wybór przekształcił się w pracę.

Kierunki studiów muzycznych

Najpopularniejsze z kierunków uczelni muzycznych są:

 • dyrygentura,
 • wokalistyka,
 • muzykologia,
 • muzyka kościelna,
 • kompozycja i teoria muzyki,
 • instrumentalistyka,
 • edukacja artystyczna,
 • muzykoterapia,
 • musical oraz choreografia,
 • produkcja muzyczna,
 • realizacja dźwięku.

Jak wyglądają studia muzyczne – rekrutacja

Edukacja na studiach muzycznych
Źródło: www.pexels.com

To ile trwają muzyczne i jak wygląda proces rekrutacji stanowią zapisy regulujące statuty edukacyjnych placówek artystycznych. W uczelni muzycznej panują podobne zasady rekrutacji jak na studiach aktorskich. Kandydat na studenta powinien posiadać świadectwo ukończenia liceum lub technikum oraz świadectwo egzaminu maturalnego. Musi wykazywać się poziomem wiedzy oraz umiejętności właściwych dla poziomu kształcenia szkoły II stopnia, nie musi jednak posiadać dyplomu. Studia muzyczne podzielone są na trzy etapy I, II i III stopnia.

Najważniejszym etapem procesu rekrutacyjnego jest oczywiście egzamin praktyczny. Kandydat przygotowuje kilkuminutowy występ oceniany przez komisję pod kątem: słuchu, muzykalności, artystycznej wrażliwości, prezentacji, jednym słowem komisja stara się ocenić talent kandydata.

Ile trwają studia muzyczne?

Studia muzyczne na Akademii Muzycznej najczęściej odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, które trwają 3 lata, to tzw. studia licencjackie oraz studia stacjonarne oraz niestacjonarne II stopnia, czyli magisterskie trwające dwa lata. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł zawodowy licencjata o zakresie  i specjalności studiowanego kierunku. Jeżeli wyrażą taką wolę mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci otrzymują tytuł zawodowy jakim jest magister sztuki w zakresie studiowanego kierunku i specjalności.

Bez względu na to ile trwają studia muzyczne, 3 czy 5 lat, każdy kierunek wymaga maksymalnego zaangażowania, talentu i ciężkiej pracy.

Artykuł napisała:
Wanda Jaworska – pasjonatka nauki, kultury i sztuki

Źródła: