Rozwój

USOS APS – zasady rekrutacji na Akademię Pedagogiki Specjalnej

Najstarsza pedagogiczna uczelnia w Polsce to Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Założyła ją w 1922 roku Maria Stefania Grzegorzewska, która została później także patronką uczelni. Po dziś dzień szkoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a metody wykorzystywane do kształcenia wykwalifikowanej kadry sprawdzają się w późniejszej pracy zawodowej. Absolwenci doskonale przygotowani są do pracy w służbie drugiemu człowiekowi, wymagającemu specjalnej opieki i pomocy z powodu swej niepełnosprawności. Uczelnia, oprócz kierunku pedagogika specjalna, ma również inne, które mogą okazać się niezwykle interesujące.

Jakie są zasady rekrutacji na APS?

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie jest wymagane świadectwo dojrzałości. Może to być stara lub nowa matura bądź dokument z nią równoważny. Natomiast na studia drugiego stopnia, jakim jest kierunek pedagogika specjalna, wymaga się przedstawienia dyplomu licencjackiego , na kierunku jakim został zdobyty (najlepiej pedagogicznym).

Przy wszystkich kierunkach na studia II stopnia zasady rekrutacji na APS są takie same. Pod uwagę bierze się przelicznik: suma ważona: 0,7 x średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 x ocena na dyplomie licencjata.

Na studia I stopnia przyjmuje się wyniki:

  • z nowej matury: wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku, który stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów maturalnych pisemnych (2 obowiązkowych i 1 do wyboru),
  • ze starej matury: suma wyników z 4 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej (również dla wszystkich kierunków).

Kto jest brany pod uwagę w czasie rekrutacji?

Osoby, które zarejestrowały się informacjami w panelu IRK oraz uiściły opłatę rekrutacyjną, mają wstęp do uczestnictwa w rekrutacji. W zależności od stopnia studiów, zasady rekrutacji na APS są inne. Różnią się ilością opłat.

W przypadku studiów I stopnia opłata to 85 zł, która obejmuje jeden kierunek (formę i poziom studiów) lub 150 zł w przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W przypadku zapisywania się na kilka kierunków opłatę sumuje się w zależności od liczby wybranych kierunków.

Przy kierunkach studiów II stopnia opłata wynosi 85 zł i jest niezmienna. Czyli pomimo wybrania większej ilości kierunków niż jeden opłata jest stała, tylko 85 zł za wszystko.

Kandydat zakwalifikowany na studia opłaca elektroniczną kartę studencką w wysokości 22 zł oraz dostarcza komplet dokumentów wraz z dowodem wpłaty za kartę.

Rekrutacja na APS trwa do 17.09.2020 roku.

Jakie kierunki studiów są na USOS APS?

Na uczelni im. Marii Grzegorzewskiej są następujące kierunki I stopnia:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  • pedagogika,
  • praca socjalna,
  • socjologia.
Rekrutacja na pedagogikę specjalną
Źródło: www.pexels.com

Studia II stopnia obejmują specjalności wymienione wyżej oraz:

  • interpersonalne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka,
  • pedagogika specjalna,
  • psychologia.

Jest jeszcze kierunek jednolitych magisterskich zaocznych, a jest to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Rekrutacja na ten kierunek została jednak zakończona 20 sierpnia 2020 roku.

Nowy model nauczania w USOS APS?

W roku szkolnym 2020/2021 nauka będzie prowadzona online. Zajęcia będą realizowane w trybie synchronicznym (równoczesnym) przy użyciu aplikacji MS Teams, według grafiku. Coraz więcej uczelni decyduje się na prowadzenie zajęć poprzez łącza internetowe, w celu ochrony osób przewlekle chorych, by nie nastąpiło u nich zakażenie wirusem COVID 19.

Ucząc się w domowym zaciszu, zyskujemy duży komfort i swobodę. Odpadają nam koszty dojazdów do szkoły i noclegów w akademikach lub kwaterach prywatnych. Będziemy mieć dostęp do materiałów, a zajęcia będą tak samo owocne, jak stacjonarne. Oprócz słuchania wykładów będzie można uczestniczyć w dyskusjach oraz zadawać pytania. Wszelkie problemy należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektorek placówki, co znacznie szybciej rozwiąże daną sprawę.

Wyjątkiem w USOS APS jest kierunek w zakresie sztuk plastycznych, gdyż w tym wypadku koniecznością jest umożliwienie studentom korzystanie z pracowni plastycznej i stosownych narzędzi oraz przyborów. Tutaj zajęcia teoretyczne prowadzone będą online. Zaś praktyczne w siedzibie uczelni.

Autor tekstu:
Beata Goździk, copywriter,
lektor audiobooków,
autorka książki dla młodzieży „Bierz plecak i lecimy”
oraz  nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Źródła: