Bez kategorii

Lista najpopularniejszych maszyn budowlanych – czy dalibyśmy radę bez nich?

Ciężki sprzęt budowlany jest używany do różnych celów w dużych projektach. Wybór różnych typów ciężkiego sprzętu zależy od wielkości pracy i ekonomii projektu. Dzięki nim proces budowy jest łatwiejszy i szybszy.

1. Koparki

Koparki są ważnym i szeroko stosowanym sprzętem w przemyśle budowlanym. Ich ogólnym przeznaczeniem jest wykonywanie wykopów, ale poza tym są one również wykorzystywane do wielu celów, takich jak podnoszenie ciężarów, wyburzanie, pogłębianie rzek, wycinanie drzew itp.

2. Koparka drezynowa

Jest kolejnym ciężkim sprzętem używanym w budownictwie, który jest generalnie używany do wykopów o większej głębokości. Składa się ona z długiego wysięgnika, a łyżka kopiąca jest zawieszona na szczycie wysięgnika za pomocą kabla.

3. Spychacze

Buldożery to kolejny rodzaj sprzętu do kopania gleby, który służy do usuwania wierzchniej warstwy gleby do określonej głębokości. Usuwanie gleby odbywa się za pomocą szerokiej płyty metalowej o ostrych krawędziach umieszczonej z przodu. Płyta ta może być opuszczana i podnoszona za pomocą tłoków hydraulicznych.

4. Równiarki

Równiarki zwane również równiarkami silnikowymi to kolejny rodzaj sprzętu wykorzystywanego w budownictwie, zwłaszcza przy budowie dróg. Jest ona głównie używana do wyrównywania powierzchni gleby. Zawiera lemiesz poziomy umieszczony pomiędzy przednimi i tylnymi kołami, który podczas pracy jest opuszczany na podłoże. Kabina operacyjna znajduje się na szczycie tylnej osi.

Równiarki samojezdne są również używane do usuwania śniegu lub brudu z dróg, do spłaszczania powierzchni gleby przed położeniem warstwy asfaltu, do usuwania zbędnej warstwy gleby z ziemi itp.

5. Ciągniki kołowe

Zgarniacze kołowe są urządzeniami do robót ziemnych służącymi do wyrównywania powierzchni gleby poprzez jej zgarnianie. Przednia część zawiera kołowy pojazd ciągnikowy, a tylna część zawiera układ zgarniający, taki jak poziomy lemiesz przedni, przenośnik taśmowy i zbiornik zbierający glebę.

Gdy przedni lemiesz zostanie opuszczony na podłoże i pojazd ruszy, lemiesz zaczyna kopać glebę powyżej poziomu lemiesza, a wydobyta gleba jest zbierana do leja przez przenośnik taśmowy. Po zapełnieniu zbiornika, tylna część jest podnoszona z ziemi, a zbiornik jest rozładowywany na wysypisku.

6. Ładowarki

Ładowarki używane są na budowie do załadunku materiałów na wywrotki, ciężarówki itp. Materiałami tymi mogą być: ziemia z wykopów, odpady z rozbiórki, surowce itp. Ładowarka zawiera z przodu łyżkę o dużych wymiarach i krótsze ruchome ramię.

Ładowarka może być zarówno gąsienicowa jak i kołowa. Kołowe ładowarki są szeroko stosowane w miejscach, podczas gdy gąsienicowe lub gąsienicowe ładowarki są używane w miejscach, gdzie pojazdy kołowe nie mogą dotrzeć.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Koparkowo – skup maszyn budowlanych